استراتژی شرکت

 • استفاده از پتانسیلهای جذب سرمایه و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري

 • ايجاد واحدهاي تخصصي و با تجربه در زمينه موضوع شرکت و ارتقاع آن

 • حضور فعال در عرصه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري داخلی

 • جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلی در سرعت بخشیدن به طرح و پروژه ها

 • حضور فعال و مؤثر در مجامع، انجمن‌ها و تشكل‌هاي حرفه‌اي داخلي و خارجي

 • ايجاد ساختاري حرفه‌اي دراجرای طرح و پروژهای کوتاه مدت به منظور ارائه خدمات


ماموریت شرکت

 1. فعالیت های خدماتی تجاری

  ایجاد بستری برای فعالیت های خدماتی تجاری دانشجویان و کارشناسان کلیه علوم مرتبط با پروژها و موضوع شرکت

   

   

 2. ایده ها و طرحهای نو

  استفاده از ایده ها و طرحهای نو برای ایجاد درآمد و کارآفرینی

 3. استقرار سیستم مشارکتی

  استقرار سیستم مشارکتی پروژه ای در طرحها و خدمات بصورت مشارکت مدنی

 4. جذب سرمایه گذار

  جذب سرمایه گذار در کلیه مشارکت های مدنی

 5. مدیریت بهینه سیستم

  مدیریت بهینه سیستم  مشارکت کننده  وایجاد هم افزایی بین معاونت ها و شرکت های همکار

آخرین نوشته ها