اهداف شرکت:

  •  ايجاد بستری کارآمد و دانش‌محور با حداکثر بهره‌وري 
  • رشد مستمر و پايدار در فعاليت‌هاي مرتبط
  • بهبود کيفيت و ارتقاي فرايندهاي جذب سرمايه‌گذاري
  • حضور فعال در بازار و جذب سرمایه گذار و افراد  متخصص 
  • ايجاد و حفظ مجموعه‌اي از منابع انساني باانگيزه، وفادار و کارآفرين و کمک به تعالي آنان جهت رسیدن به اهداف سازمانی