۲۳مهر ۱۳۹۶

یک کودک آسیایی جوان ترین برنامه نویس شرکت مایکروسافت است این کودک ۵ ساله پاکستانی در شرکت بزرگ رایانه ای مایکروسافت برنامه نویسی می کند این در حالی است که برنامه نویس های زیادی برای شرکت های کامپیوتر متعددی کار می کنند و برنامه های مختلفی را به سختی طراحی میکنند.